Minorga Vekst styrker sitt salg- og rådgivingsteam!

Ansatte, Hva er Minorga®, Minorga Vekst

Geirmund Øglend er nylig ansatt som kundeveileder for Minorga Vekst, og blir med dette en del av vårt flotte salg- og rådgivingsteam. Øglend er agronom med bakgrunn fra eget gårdsbruk i Rogaland, der han og familien har produksjon med storfe og sau. Han er svært opptatt av ressursutnytting og kretsløpsbasert drift i norsk matproduksjon, og vil arbeide mye med gjødselplanlegging og rådgiving tilknyttet hver enkelt produksjon ute hos våre kunder i landbruket.

Geirmund kan nås på telefon: 453 97 459, eller e-post: go@verdieniavfall.no

Salg og rådgiving
Vår nye kundeveileder Geirmund Øglend (til høyre) sammen med logistikk- og produksjonssjef Per Øyvind Erlandsen

untitled_050416_0125

untitled_050416_0132