Innovasjon

Vi kan vinne innovasjonsprisen!

Hva er Minorga®, Minorga Vekst, Minorga® i praksis, Produksjon

Minorga Vekst er én av tre finalekandidater for Avfall Norges utdeling av innovasjonsprisen 2016!

«Minorga Vekst er nominert for deres unike gjødselsprodukt. Det eksisterer ingen tilsvarende prosesser eller produkt basert på slam og våtorganisk og annet biologisk avfall. I tillegg har de et sterkt fokus på å nå nye markeder med sin forretningsmodell, samt løse utfordringer for bransjen, samfunnet og miljøet», uttaler Avfall Norge.

Se teksten om Minorga Vekst og de to andre finalistkandidatene her.