Invitasjon til frokostseminar

Hva er Minorga®, Jordforbedring, Minorga Vekst, Minorga® i praksis

Fredag 30. september arrangeres frokostseminar om Minorga® 10-1-5 og dens bruksegenskaper i kornproduksjon.

Vi ønsker å invitere kornbønder, landbruksrådgivere og andre med interesse for innovasjon innen gjødselproduksjon.

Frokostseminaret arrangeres av Høst-Verdien i Avfall og Minorga Vekst, og vil handle om gjødselproduksjon, distribusjon og bruksegenskaper for Minorga® 10-1-5.

Program:

Kl. 10.00 Velkommen – Høst Verdien i Avfall – Ingrid Indergaard

Kl. 10.30 Hvorfor Mineralorganisk gjødsel? Minorga Vekst – Ingrid Indergaard

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.15 Referansekunder og bruk av gjødselprodukt – Lars Olav Breivik

Kl. 11.45 Avslutning og utdeling av markedsmateriell.

Servering av kaffe, te og bakverk.

Påmelding på mail eller sms innen onsdag 28. september.

Ingrid Indergaard
ii@verdieniavfall.no
tlf: 940 22 205

Minorga Vekst
Olav Ingstads vei 5
1305 RUD