Resultater 2016

Hva er Minorga®, Minorga® i praksis

Minorga® tas stadig i bruk av flere bønder, og gir gode resultater i felt! Her er bilder fra noen av åkrene hvor produktet er prøvd ut i år:


Forhandler Vidar Martinsen i Solør. Havreåker, 45 kg gjødsel per daa
Havreåkeren til vår forhandler Vidar Martinsen i Solør. 45 kg gjødsel per daa.
Ole Kristian Skallerud Gjerdrum, 500 kg bygg per daa med Minorga 10-1-5 60 kg og 20 kg fullgjødsel 25-2-6
Ole Kristian Skallerud på Smestad gård i Gjerdrum høstet i år en avling på 500 kg bygg per daa. Kornåkeren er gjødslet med 60 kg Minorga® 10-1-5 og 20 kg NPK 25-2-6 ved såing.

Ole Kristian Skallerud, 6rads bygg 520 kg bygg per daa

Fra åker i Vestfold, gjødslet med Minorga® 10-1-5. Nærmeste del 160 kg. per daa, bakre del 80 kg per daa
Fra en åker i Vestfold, gjødslet med Minorga® 10-1-5. Nærmeste del har fått 160 kg. per daa, og bakre del 80 kg per daa. Det er tydelig at største mengde er mer enn nok.
Per Asbjørn fra Froland. Havreåkeren ser veldig fin ut. 60 kg Minorga® per dekar, pluss hønsegjødsel!!
Per Asbjørn Heum fra Froland, Aust Agder var en av Minorga Vekst sine første kunder. Han prøvde ut gjødsla i 2015 med svært godt resultat. Også i år ser havreåkeren veldig fin ut, og det forventes god avlingsavkastning. Her er brukt 60 kg Minorga® per dekar, pluss noe hønsegjødsel.