Driver du økologisk eller med fôrproduksjon?

Jordforbedring, Produksjon, Produkter

Visste du at Minorga Vekst også kan bistå med å skaffe gjødsel til gras/eng og økologisk drift? Vi samarbeider med Norsk Naturgjødsel, som har slike produkter i sitt sortiment. Disse produktene kan også tilsettes ekstra mikronæringsstoffer ved behov, slik som kobber, selen, kobolt etc. Fabrikken ligger på Sele i Stavanger.

For mer informasjon og bestilling se www.naturgjødsel.no eller facebook Norsk Naturgjødsel.