Jordnært på Buskerud gård 21-22 September

Hva er Minorga®, Jordforbedring, Minorga Vekst, Minorga® i praksis

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells arrangerer «Jordnært» på Buskerud gård, med fokus på dyrket jord. Det vil være to markdager, utveksling og formidling av kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjoner av utstyr og produkter. Arrangementet bringer videre det viktige arbeidet innen jord som har blitt gjort i Buskerud de siste tiår.
Minorga Vekst stiller på stand under dette arrangementet. Håper å se deg for en hyggelig gjødseprat!