Kjøpsbetingelser

Priser

Alle våre bulkpriser på gjødsel- og jordforbedring er oppgitt eksklusiv 25 % merverdiavgift.

Betaling og salgspant

På varer som er kjøpt på kreditt, beregnes et fakturagebyr på kr 50 pr faktura. Våre betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen som er avtalt. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av kunde, det vil si når kunden har fått produktene i sin besittelse.

Reklamasjon

Dersom de mottatte varene har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding pr telefon 05673 (betjent mellom kl 8.00 – kl 16.00), post@minorgavekst.no eller faks 37 09 09 01.

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Dersom varen er lagret på en måte som ikke er tilstrekkelig for å bevare varens kvalitet, kan ikke selger gjøres ansvarlig for dette. Produktet bør skjermes for fuktighet, sol og vind, dermed anbefales innendørs lagring.

Hvis det blir konstatert at varen har en mangel, har du rett til å få rettet opp feilen, kreve prisavslag eller heve (omgjøre) kjøpet.

Ansvar

Vårt ansvar begrenser seg til varens verdi.