Jordnært på Buskerud gård 21-22 September

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells arrangerer «Jordnært» på Buskerud gård, med fokus på dyrket jord. Det vil være to markdager, utveksling og formidling av kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjoner av utstyr og produkter. Arrangementet bringer videre det viktige arbeidet innen jord..

Resultater 2016

Minorga® tas stadig i bruk av flere bønder, og gir gode resultater i felt! Her er bilder fra noen av åkrene hvor produktet er prøvd ut i år:

Invitasjon til frokostseminar

Fredag 30. september arrangeres frokostseminar om Minorga® 10-1-5 og dens bruksegenskaper i kornproduksjon. Vi ønsker å invitere kornbønder, landbruksrådgivere og andre med interesse for innovasjon innen gjødselproduksjon. Frokostseminaret arrangeres av Høst-Verdien i Avfall og Minorga Vekst, og vil handle om..

Innovasjon

Vi kan vinne innovasjonsprisen!

Minorga Vekst er én av tre finalekandidater for Avfall Norges utdeling av innovasjonsprisen 2016! «Minorga Vekst er nominert for deres unike gjødselsprodukt. Det eksisterer ingen tilsvarende prosesser eller produkt basert på slam og våtorganisk og annet biologisk avfall. I tillegg..

Minorga i Vietnam - kunde i Danang 2

Minorga® tas i bruk i Vietnam!

Så er Minorga® på plass i utsalg i flere provinser i Vietnam. I Da Lat, 1500 meter over havet, er det særlig i kaffeplantasjene at Minorga® er i bruk. Det dyrkes også brokkoli.

Markdag i Holmestrand

Det blir bra når man gjødsler med Minorga®! Hans Olaf Knatten er en av de første bøndene som har tatt i bruk Minorga® i full skala. Han var også den heldige vinneren av Minorga®-sekken som klima- og miljøminister Tine Sundtoft signerte «Til..

Offisiell åpning av fabrikken

Torsdag 30 april 2015 ble det avholdt åpningsseremoni for gjødselfabrikken på IVAR IKS sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Fabrikken er etablert for å produsere for Minorga Vekst AS, som eies av IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS. Klima- og..

Minorga landskapsbilde

Minorga® på Facebook!

Minorga® har nå også fått egen profil på Facebook. Her finnes generell informasjon, bilder fra gjødselfabrikken og «Minorga® i praksis». Facebook-siden vil også oppdateres med nyheter, tilbakemeldinger fra bøndene, info om kampanjer etc. Følg oss gjerne – og del budskapet! https://www.facebook.com/Minorga?fref=ts

Minorga blomst, matchende

Næringsstoffenes tilgjengelighet

Minorga® utnytter tørket og hygiensiert slam som er stabilisert gjennom anaerob utråtning. Denne organiske kjernen har et naturlig høyt innhold av mikronærings-stoffer, og balanseres med hensyn til innhold av nitrogen og kalium gjennom tilsetning av mineraler.  Plantens umiddelbare nitrogenbehov ved kalde forhold om våren..