Jordnært på Buskerud gård 21-22 September

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells arrangerer «Jordnært» på Buskerud gård, med fokus på dyrket jord. Det vil være to markdager, utveksling og formidling av kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjoner av utstyr og produkter. Arrangementet bringer videre det viktige arbeidet innen jord..

Invitasjon til frokostseminar

Fredag 30. september arrangeres frokostseminar om Minorga® 10-1-5 og dens bruksegenskaper i kornproduksjon. Vi ønsker å invitere kornbønder, landbruksrådgivere og andre med interesse for innovasjon innen gjødselproduksjon. Frokostseminaret arrangeres av Høst-Verdien i Avfall og Minorga Vekst, og vil handle om..

Minorga® 10-1-5 – Mineral-organisk gjødsel til korn!

Minorga® er en norskprodusert mineral-organisk gjødsel der vi har kombinert egenskapene i en mineralsk gjødsel med de gode egenskapene som en organisk gjødsel har. Vårt hovedprodukt Minorga® 10-1-5 er designet for å dekke næringsbehovet til korn, og inneholder 65% organisk..

Innovasjon

Vi kan vinne innovasjonsprisen!

Minorga Vekst er én av tre finalekandidater for Avfall Norges utdeling av innovasjonsprisen 2016! «Minorga Vekst er nominert for deres unike gjødselsprodukt. Det eksisterer ingen tilsvarende prosesser eller produkt basert på slam og våtorganisk og annet biologisk avfall. I tillegg..

Minorga Vekst styrker sitt salg- og rådgivingsteam!

Geirmund Øglend er nylig ansatt som kundeveileder for Minorga Vekst, og blir med dette en del av vårt flotte salg- og rådgivingsteam. Øglend er agronom med bakgrunn fra eget gårdsbruk i Rogaland, der han og familien har produksjon med storfe og..

Offisiell åpning av fabrikken

Torsdag 30 april 2015 ble det avholdt åpningsseremoni for gjødselfabrikken på IVAR IKS sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Fabrikken er etablert for å produsere for Minorga Vekst AS, som eies av IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS. Klima- og..

Minorga landskapsbilde

Minorga® på Facebook!

Minorga® har nå også fått egen profil på Facebook. Her finnes generell informasjon, bilder fra gjødselfabrikken og «Minorga® i praksis». Facebook-siden vil også oppdateres med nyheter, tilbakemeldinger fra bøndene, info om kampanjer etc. Følg oss gjerne – og del budskapet! https://www.facebook.com/Minorga?fref=ts

Minorga forsidebilde

Minorga® – mineralorganisk gjødsel til korn

Minorga® er et resultat av et langt og godt samarbeide mellom IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50% av joint-venture selskapet Minorga Vekst. Partene har utviklet en løsning der man tørker fiberrest fra biogassproduksjon ved renseanlegg for slam, og..

Felforsøk i Vietnam, sommeren 2014. T. Ugland og N. pham

Eksport av Minorga® til Sør-Øst Asia

Det er et kjent problem at jordsmonnet i Asia stadig forringes og tappes for organisk materiale grunnet geologien, det tropiske klimaet, og tusener av år med kontinuerlig dyrking av de samme kulturvekstene. Bruk av mineralsk gjødsel ødelegger ytterligere for både..