Jordnært på Buskerud gård 21-22 September

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells arrangerer «Jordnært» på Buskerud gård, med fokus på dyrket jord. Det vil være to markdager, utveksling og formidling av kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjoner av utstyr og produkter. Arrangementet bringer videre det viktige arbeidet innen jord..

Driver du økologisk eller med fôrproduksjon?

Visste du at Minorga Vekst også kan bistå med å skaffe gjødsel til gras/eng og økologisk drift? Vi samarbeider med Norsk Naturgjødsel, som har slike produkter i sitt sortiment. Disse produktene kan også tilsettes ekstra mikronæringsstoffer ved behov, slik som..

Invitasjon til frokostseminar

Fredag 30. september arrangeres frokostseminar om Minorga® 10-1-5 og dens bruksegenskaper i kornproduksjon. Vi ønsker å invitere kornbønder, landbruksrådgivere og andre med interesse for innovasjon innen gjødselproduksjon. Frokostseminaret arrangeres av Høst-Verdien i Avfall og Minorga Vekst, og vil handle om..

Minorga® 10-1-5 – Mineral-organisk gjødsel til korn!

Minorga® er en norskprodusert mineral-organisk gjødsel der vi har kombinert egenskapene i en mineralsk gjødsel med de gode egenskapene som en organisk gjødsel har. Vårt hovedprodukt Minorga® 10-1-5 er designet for å dekke næringsbehovet til korn, og inneholder 65% organisk..

Minorga forsidebilde

Minorga® – mineralorganisk gjødsel til korn

Minorga® er et resultat av et langt og godt samarbeide mellom IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50% av joint-venture selskapet Minorga Vekst. Partene har utviklet en løsning der man tørker fiberrest fra biogassproduksjon ved renseanlegg for slam, og..

Minorga landskapsbilde

Humus – det sorte gull

Humus omtales ofte som «naturens sorte gull», men er samtidig et ukjent begrep for mange. Humus er en blanding av kompliserte, men stabile organiske molekyler og forbindelser som blir til ved biologisk nedbrytning av dødt, organisk materiale. Når miljøet er i endring skjer det..

Tester og forsøk

Siden 2008 er det gjennomført en rekke tester av Minorga®, blant annet i regi av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. Forsøk i både felt og veksthus har vist at Minorga® er en god erstatning for mineralgjødsler, både som grunngjødsel og som..

Felforsøk i Vietnam, sommeren 2014. T. Ugland og N. pham

Eksport av Minorga® til Sør-Øst Asia

Det er et kjent problem at jordsmonnet i Asia stadig forringes og tappes for organisk materiale grunnet geologien, det tropiske klimaet, og tusener av år med kontinuerlig dyrking av de samme kulturvekstene. Bruk av mineralsk gjødsel ødelegger ytterligere for både..