Driver du økologisk eller med fôrproduksjon?

Visste du at Minorga Vekst også kan bistå med å skaffe gjødsel til gras/eng og økologisk drift? Vi samarbeider med Norsk Naturgjødsel, som har slike produkter i sitt sortiment. Disse produktene kan også tilsettes ekstra mikronæringsstoffer ved behov, slik som..

Innovasjon

Vi kan vinne innovasjonsprisen!

Minorga Vekst er én av tre finalekandidater for Avfall Norges utdeling av innovasjonsprisen 2016! «Minorga Vekst er nominert for deres unike gjødselsprodukt. Det eksisterer ingen tilsvarende prosesser eller produkt basert på slam og våtorganisk og annet biologisk avfall. I tillegg..

Offisiell åpning av fabrikken

Torsdag 30 april 2015 ble det avholdt åpningsseremoni for gjødselfabrikken på IVAR IKS sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Fabrikken er etablert for å produsere for Minorga Vekst AS, som eies av IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS. Klima- og..

Minorga landskapsbilde

Minorga® på Facebook!

Minorga® har nå også fått egen profil på Facebook. Her finnes generell informasjon, bilder fra gjødselfabrikken og «Minorga® i praksis». Facebook-siden vil også oppdateres med nyheter, tilbakemeldinger fra bøndene, info om kampanjer etc. Følg oss gjerne – og del budskapet! https://www.facebook.com/Minorga?fref=ts

Minorga forsidebilde

Minorga® – mineralorganisk gjødsel til korn

Minorga® er et resultat av et langt og godt samarbeide mellom IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50% av joint-venture selskapet Minorga Vekst. Partene har utviklet en løsning der man tørker fiberrest fra biogassproduksjon ved renseanlegg for slam, og..

Minorga blomst, matchende

Næringsstoffenes tilgjengelighet

Minorga® utnytter tørket og hygiensiert slam som er stabilisert gjennom anaerob utråtning. Denne organiske kjernen har et naturlig høyt innhold av mikronærings-stoffer, og balanseres med hensyn til innhold av nitrogen og kalium gjennom tilsetning av mineraler.  Plantens umiddelbare nitrogenbehov ved kalde forhold om våren..

Felforsøk i Vietnam, sommeren 2014. T. Ugland og N. pham

Eksport av Minorga® til Sør-Øst Asia

Det er et kjent problem at jordsmonnet i Asia stadig forringes og tappes for organisk materiale grunnet geologien, det tropiske klimaet, og tusener av år med kontinuerlig dyrking av de samme kulturvekstene. Bruk av mineralsk gjødsel ødelegger ytterligere for både..

Anlegg før åpning

Produksjon

Minorga® produseres ved IVAR, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randaberg kommune, om lag ti kilometer nord for Stavanger. Anlegget mottar slam fra andre avløpsrenseanlegg, samt septikkslam og våt-organisk avfall fra industri og næringsliv, og integrerer gjødselproduksjon i sitt slambehandlingssystem via det nyåpnede anlegget for..