Minorga forsidebilde

Minorga® – mineralorganisk gjødsel til korn

Minorga® er et resultat av et langt og godt samarbeide mellom IVAR IKS og HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50% av joint-venture selskapet Minorga Vekst. Partene har utviklet en løsning der man tørker fiberrest fra biogassproduksjon ved renseanlegg for slam, og..

Minorga blomst, matchende

Næringsstoffenes tilgjengelighet

Minorga® utnytter tørket og hygiensiert slam som er stabilisert gjennom anaerob utråtning. Denne organiske kjernen har et naturlig høyt innhold av mikronærings-stoffer, og balanseres med hensyn til innhold av nitrogen og kalium gjennom tilsetning av mineraler.  Plantens umiddelbare nitrogenbehov ved kalde forhold om våren..

Tester og forsøk

Siden 2008 er det gjennomført en rekke tester av Minorga®, blant annet i regi av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. Forsøk i både felt og veksthus har vist at Minorga® er en god erstatning for mineralgjødsler, både som grunngjødsel og som..

Felforsøk i Vietnam, sommeren 2014. T. Ugland og N. pham

Eksport av Minorga® til Sør-Øst Asia

Det er et kjent problem at jordsmonnet i Asia stadig forringes og tappes for organisk materiale grunnet geologien, det tropiske klimaet, og tusener av år med kontinuerlig dyrking av de samme kulturvekstene. Bruk av mineralsk gjødsel ødelegger ytterligere for både..