Minorga vekst - forsidebilde

Om Minorga Vekst

Minorga Vekst ble etablert i januar 2012, og er et joint venture-selskap som eies 50% av HØST verdien i avfall AS og 50% av IVAR i Stavanger.

Logo HØST

Miljøbedriften HØST AS ble etablert i 2000. HØST er i dag Norges ledende virksomhet innen prosessering og slutthåndtering av organiske og mineralske bifraksjoner fra industri og offentlig virksomhet, der selskapet gjennom sin
kunnskap om biologi, agronomi og avfallshåndtering utvikler kommersielle produkter til den grønne sektor.

IVAR
IVAR eies av 13 kommuner i Sør-Rogaland, og har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps- og renovasjonstjenester.

I Juli 2014 stod et nytt anlegg for produksjon av mineralsk-organisk gjødsel  (Minorga®) klart ved IVAR, Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren i Mekjarvik, Stavanger. Minorga® er basert på fiberrest fra biogassproduksjonen ved rense-anlegget, og utnytter opp til 50% av IVAR sitt termisk tørkede slam. IVAR og HØST har utviklet løsninger som gjør fiberresten til et salgbart kvalitetsprodukt som skal konkurrere med vanlig mineralgjødsel i markedet.

Fabrikken ved IVAR skal i første omgang håndtere 4500 tonn slamtørrstoff – med suksessiv utvidelse til 10 000 tonn, og har kapasitet til å produsere over 20 000 tonn gjødsel hvert år. Gjødselen utvikles, markedsføres og selges gjennom Minorga Vekst. I denne sammenheng er HØST ansvarlig for å bidra med administrasjon og kompetanse innen ledelse, logistikk og produksjon, salg og markedsføring, økonomi, forskning og utvikling, kvalitet og kundeservice.