Minorga kornåker

Minorga® 12-1-0

Minorga® 12-1-0 forventes å komme på markedet i 2017. Dette er en N-gjødsel, designet for delgjødsling av korn eller der det kun er behov for nitrogengjødsling. Minorga® 12-1-0 inneholder 1,4% fosfor. Organisk innhold: 45%.