Produktbilde2

Minorga® 5-1-9

Minorga® 5-1-9 er en NPK-gjødsel med lavt innhold av nitrogen (N), designet for å dekke kornplantenes behov for fosfor (P) og kalium (K) om våren. Etter grunn-gjødsling med Minorga® 5-1-9 anbefales delgjødsling ved 3-4 bladstadiet. Avhengig av P og K behovet benyttes nitrogen- eller NPK-gjødsel.

Produktet blir levert som 4mm pellets i Big Bags (600 kg), og forventes på markedet i 2017.

Volumvekt: 0,65 t/m3

Prisliste for Minorga®