Minorga landskapsbilde for produktsiden

Produkter

Minorga® er mineral-organisk gjødsel som hovedsakelig er tilpasset bruk i dyrking av korn, men er også svært aktuell til gjenlegg til grasfrøeng, frøeng og oljevekster.

En mineral-organisk gjødsel inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring, samt organisk næring som frigjøres over tid. Tilførsel av organisk materiale gjennom gjødsel bidrar også til å vedlikeholde og øke det organiske innholdet i jorda. Den organiske bestanddelen i Minorga® er termisk tørket slam.

For å få et balansert innhold av N:P:K tilsettes Minorga® ekstra nitrogen og kalium i form av Urea og KCL.

Det ligger et stort utviklingsarbeid bak Minorga®, og våre sivilagronomer står til tjeneste med veiledning og informasjon for våre kunder. Kontakt oss gjerne!

Produktbilde 10-1-5

Minorga® 10-1-5

Vårt hovedprodukt, som kan brukes som eneste gjødsel til korn – eventuelt i kombinasjon med sen nitrogengjødsling for å stimulere til høyere protein om man dyrker hvete. Minorga® 10-1-5 er en NPK-gjødsel med moderat innhold av fosfor (P) og kalium..

Produktbilde2

Minorga® 5-1-9

Minorga® 5-1-9 er en NPK-gjødsel med lavt innhold av nitrogen (N), designet for å dekke kornplantenes behov for fosfor (P) og kalium (K) om våren. Etter grunn-gjødsling med Minorga® 5-1-9 anbefales delgjødsling ved 3-4 bladstadiet. Avhengig av P og K..

Minorga kornåker

Minorga® 12-1-0

Minorga® 12-1-0 forventes å komme på markedet i 2017. Dette er en N-gjødsel, designet for delgjødsling av korn eller der det kun er behov for nitrogengjødsling. Minorga® 12-1-0 inneholder 1,4% fosfor. Organisk innhold: 45%.