Jordplan

Det ligger et stort utviklingsarbeid bak Minorga®, og våre sivilagronomer står alltid til tjeneste med informasjon og veiledning. Vi tilbyr også bistand til blant annet oppsett av gjødselplan i det web-baserte programmet Jordplan! Dette er et verktøy for forvaltning av jordanalyser og bruk..

Eksempel på gjødselplaner

Gjødsling til korn med Minorga® 10-1-5 Minorga® 10-1-5 er en NPK-gjødsel med moderat innhold av fosfor (P) og kalium (K), designet for å kunne dekke næringsbehovet til korn. Eksempel – vår gjødsling til bygg med Minorga® 10-1-5 ved norm behov..

Maskinell håndtering - forsidebilde

Maskinell håndtering av Minorga®

Minorga® har en lavere egenvekt enn mineralgjødsel, og er grov i teksturen. Innstilling av gjødselspreder må derfor tilpasses dette. Tester gjennomført av Norsk Landbruksrådgivning Agder har vist tilfredsstillende spredebilde for Minorga® ved bruk av sentrifugalspreder og pendelspreder. Sammenlignet med tradisjonell fullgjødsel viser..