Eksempel på gjødselplaner


Gjødsling til korn med Minorga® 10-1-5

Minorga® 10-1-5 er en NPK-gjødsel med moderat innhold av fosfor (P) og kalium (K), designet for å kunne dekke næringsbehovet til korn.

Eksempel – vår gjødsling til bygg med Minorga® 10-1-5 ved norm behov for fosforgjødsling (P-AL 5-7):

Gjødselbehov 400 kg/daa bygg, P-AL 5-7
kg/daa
N P
K

9,5

1,4

4,1

Strategi Tidspunkt Gjødsling
1 gjødsling Vår 91 kg/daa Minorga® 10-1-5

9,5

1,3

4,6

Sum tilført

9,5

1,3

4,6

Gjødselbehovet til 400 kg/daa bygg dekkes med 91 kg/daa Minorga® 10-1-5 på våren.

Eksempel – delt gjødsling til bygg, ved svak vårgjødsling med Minorga®10-1-5 i kombinasjon med Fullgjødsel® 22-3-10 ved norm behov for fosforgjødsling (P-AL 5-7):

Gjødselbehov 400 kg/daa bygg, P-AL 5-7

kg/daa

N

P

K

9,5 1,4

4,1

Strategi Tidspunkt Gjødsling
2 gjødslinger(svak vår) Vår 46 kg/daa Minorga® 10-1-5

4,8

0,7

2,3

Z13-22 22,2 kg/daa Fullgjødsel® 22-3-10

4,8

0,6

2,1

Sum tilført

9,6

1,3

4,4

Gjødselbehovet til 400 kg/daa bygg dekkes med 46 kg/daa Minorga® 10-1-5 på våren + 22,2 kg/daa Fullgjødsel® 22-3-10 tilført i perioden fra 3-bladstadiet til begynnende busking.

Eksempel – delt gjødsling til bygg, ved moderat vårgjødsling med Minorga® 10-1-5 i kombinasjon med OPTI-KAS™ 27-0-0 ved redusert behov for fosforgjødsling (P-AL>10):

Gjødselbehov 400 kg/daa bygg, P-AL>10, 50 % reduksjon av P-behovet

kg/daa

N

P

K

9,5 0,7

4,1

Strategi Tidspunkt Gjødsling
2 gjødslinger(moderat vår) Vår 64 kg/daa Minorga® 10-1-5

6,7

0,9

3,2

Z30-32 10,4 kg/daa OPTI-KAS™ 27-0-0

2,8

0

0

Sum tilført

9,5

0,9

3,2

Gjødselbehovet til 400 kg/daa bygg ved redusert fosfor behov dekkes med 64 kg/daa Minorga® 10-1-5 på våren + 10,4 kg/daa OPTI-KAS™ 27-0-0 tilført ved begynnende strekningsvekst.


Gjødsling til korn med Minorga® 5-1-9

Minorga® 5-1-9 er NPK-gjødsel med lavt innhold av nitrogen (N). Produktet passer utmerket som grunngjødsel på våren, i kombinasjon med delgjødsling på 3-4 bladstadiet. Avhengig av kornplantenes behov for fosfor (P) og kalium (K) benyttes nitrogen- eller NPK-gjødsel.

Eksempel – gjødsling til bygg med Minorga® 5-1-9 i kombinasjon med Fullgjødsel® 22-3-10 ved norm behov for fosforgjødsling (P-AL 5-7):

Gjødselbehov 400 kg/daa bygg, P-AL 5-7 kg/daa
N P K
9,5 1,4 4,1
Strategi Tidspunkt Gjødsling
2 gjødslinger (svak vår) Vår 44 kg/daa Minorga® 5-1-9 2,4 0,6 4,1
Z13-22 32,9 kg/daa Fullgjødsel® 22-3-10 7,1 0,9 3,2
Sum tilført næringsstoff 9,5 1,5 7,3

Gjødselbehovet til 400 kg/daa bygg dekkes ved 44 kg/daa Minorga® 5-1-9 på våren + 32,9 kg/daa Fullgjødsel® 22-3-10 tilført i perioden fra 3-bladstadiet til begynnende busking.

Eksempel – gjødsling til bygg med Minorga® 5-1-9 i kombinasjon med OPTI-KAS™ 27-0-0, ved redusert behov for fosforgjødsling (P-Al>10):

Gjødselbehov 400 kg/daa bygg, P-AL>10, 50 % reduksjon av P-behovet kg/daa
N P K
9,5 0,7 4,1
Strategi Tidspunkt Gjødsling
2 gjødslinger(svak vår) Vår 44 kg/daa Minorga® 5-1-9 2,4 0,6 4,1
Z13-22 26,3 kg/daa OPTI-KAS™ 27-0-0 7,1 0 0
Sum tilført næringsstoff 9,5 0,6 4,1

Gjødselbehovet til 400 kg/daa bygg ved redusert fosfor behov dekkes med 44 kg/daa Minorga® 5-1-9 på våren + 26,3 kg/daa OPTI-KAS™ 27-0-0 tilført i perioden fra 3-bladstadiet til begynnende busking.