Jordplan


Det ligger et stort utviklingsarbeid bak Minorga®, og våre sivilagronomer står alltid til tjeneste med informasjon og veiledning. Vi tilbyr også bistand til blant annet oppsett av gjødselplan i det web-baserte programmet Jordplan! Dette er et verktøy for forvaltning av jordanalyser og bruk av arealer i landbruket. Ta kontakt med Minorga Vekst sitt kundesenter for nærmere informasjon.