Maskinell håndtering - forsidebilde

Maskinell håndtering av Minorga®

Minorga® har en lavere egenvekt enn mineralgjødsel, og er grov i teksturen. Innstilling av gjødselspreder må derfor tilpasses dette.

Tester gjennomført av Norsk Landbruksrådgivning Agder har vist tilfredsstillende spredebilde for Minorga® ved bruk av sentrifugalspreder og pendelspreder. Sammenlignet med tradisjonell fullgjødsel viser vår test at utmating i gjødselsprederen blir omtrent halvert. Dette kan kompenseres for ved å øke mengdejusteringen på gjødselsprederen og/eller redusere kjørehastigheten ved spredning. For korrekt mengde må det gjennomføres en dreieprøve. For øvrig henvises det til maskinens manualer.

Brukt i kombimaskin har tester også vist at Minorga® fungerer godt uten brodannelse. Tørre, stabile lagringsforhold er en forutsetning.

Rapport fra spredetesten ved Norsk Landbruksrådgiving Agder er tilgjengelig på forespørsel.