Video


Filming sammen med Erik Wold i forbindelse med Avfall Norges utdeling av innovasjonsprisen 2016, hvor Minorga Vekst var én av tre nominerte.

Hans Olav Knattens «Mirakel-åker» i Holmestrand, Vestfold, høsten 2015. Åkeren ble grunngjødslet med 100 kg Minorga® 10-1-5 per dekar.

Minorga® 10-1-5, 60 kg/daa med kombispreder i Froland, Aust Agder, Mai 2015.

NRK sin videoreportasje fra åpningen av Minorga® fabrikken i Mekjarvik, 30.4.15 (klikk på linken).
Ordføreren og miljøvernministeren på åpning av fabrikken
Klima – og miljøminister Tine Sundtoft sammen med ordføreren i Randaberg kommune; Bjørn Kahrs, på åpningen av Minorga®-fabrikken på IVAR IKS sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Klikk på linken i bildeteksten over for å se video.